Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči jsou považováni za levnou pracovní sílu.Likvidační práce nebudou zadarmo

24. 2. 2008

HZS Zlínského kraje se rozhodl změnit některé zažité a mylné představy veřejnosti o neomezené bezplatné pomoci hasičů.

Hasiči ze Zlínského kraje se hodlají razantně bránit proti zneužívání jejich ochoty pomáhat při činnostech, které jdou nad rámec záchranných prací. Jsou totiž stále častěji zneužíváni k pomocným pracím, které nesouvisí s odstraňováním stavů, při kterých hrozí akutní nebezpečí ohrožení života, zdraví či ekologických škod. V některých případech lidé přímo kalkulují s bezplatnou prací hasičů a zvou šije i na práce, které lze za úplatu objednat u soukromých firem. Aby žadatelé nemuseli za služby platit, mnohdy si vymýšlí důvody, aby vyvolali dojem akutního nebezpečí a přiměli hasiče zasáhnout. V budoucnu tomu tak již nemusí být. Na některé, dnes běžné akce. hasiči nebudou vyjíždět a v některých případech budou hasiči za svojí práci požadovat zaplacení. Požadovat úhradu za některé práce umožňuje Hasičskému záchrannému sboru zákon o integrovaném záchranném systému. Podrobný postup řešení náhrady za provedené likvidační nebo obnovovací práce řeší dva roky starý pokyn generálního ředitele HZS ČR. V praxi se však možnost fakturace některých prací využívá jen minimálně a to ve veřejnosti umocňuje domněnku, že všechny práce hasičů jsou zcela zdarma.

HZS Zlínského kraje již takto dál nechce postupovat a vypracovalo jednoduchý manuál, který bude veliteli zásahu sloužit k snazšímu rozlišení prací, které spadají do povinností hasičů a které již jdou nad tento rámec. Jsou v něm uvedeny příklady činností dělené do tří skupin. První skupina uvádí příklady záchranných prací, které jsou zcela zdarma a naplňují poslání HZS ČR, druhou tvoří příklady likvidačních prácí, za které je možno v případě havárií vyžadovat úhradu od právnických nebo podnikajících fyzických osob a ve třetí části jsou vyjmenované obnovovací práce, které jsou zcela za úhradu a to i od běžných občanů. Součástí manuálu je i sazebník za jízdu jednotlivých typů vozidel, ceník za použití nasazené techniky a sazba za samotnou práci hasičů. Hodinová práce hasič přijde na 270 Kč, kilometr jízdy cisterny na 148 korun a jeřábu 720 korun. I ty nejjednodušší případy tak přijdou na tisíce korun.

Mezi úkoly a opatření, které HZS Zlínského kraje po ukončení záchranných a likvidačních prací obvykle již nebude provádět, například patří: odstranění použitých sorbentů, obnova průjezdnosti  komunikací v původním rozsahu, odtažení vozidel, odstraněni vzniklého odpadu, čerpací práce bez nebezpečí z prodlení, odstranění naplavenin a bahenních nánosů, dezinfekce objektů, odchyt volně se pohybujících zvířat, odstraňování sněhových převisů ze střech a další činnosti vedoucí k obnovení původního stavu před mimořádnou událostí. Pokud hasiči takovým případům vyjedou, bude na veliteli zásahu, zda hasiči zásah provedou, případně zda budou vyžadovat náhradu nákladů. Firmy, které doufají, že po jejich havarovaných automobilech hasiči v roli nádeníků například uklidí vozovku, se mohou divit. Výjezd cisterny do desetikilometrové vzdálenosti a dvouhodinová práce čtyřčlenné posádky vyjde přes pět tisíc. Je pak na zvážení, zda se jim nevyplatí provést úklid vlastními silami nebo jinou firmou. Úhradu za některé své činnosti uplatňují i některé dobrovolné hasičské jednotky. Příspěvek za práci dobrovolných hasičů pak využívají na zkvalitnění záchranářského vybavení