Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drogy

4. 12. 2007

Drogy

Droga

» Látka,která ovlivňje psychyku člověka.Vzniká na ní závistlost.

» Drogy se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin nebo chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický nebo fyzický a stává se z něho toxikoman. Světová zdravotní organizace definuje pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou těchto závislostí zároveň). Problém drog je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme ve starém zákoně i starších náboženských textech. Drogy, ať už legální či nelegální, už od počátku věků způsobují lidstvu problémy.

 

DROGOVÁ ZÁVISLOST JE:

1/Přání,touha,nutkán drogu užívat a pokračovat v užívání za každou cenu

2/Tendence zvyšovat dávky nebo je brát častěji za sebou

3/Fyzická a psychycká závistlost

 

FYZICKÁ ZÁVISLOST:

-Organismus si na drogu zvykne a potřebuje jí.

-Při přerušení braní drog->,,absťák“.

 

PSYCHYCKÁ ZÁVISLOST:

-Přání přecházející touhou drogu znovu užít.

 

VÝHODY TOHO KDO NEBERE DROGY:

-Menší nebezpečí AIDS

-Nemusí krást a dětat problémi jen pro to aby na drogy měl

-Je svobodnější

-Je klidnější

-Má lepší pratnerský život

-Menší riziko duševního onemocnění

-Lépe mu to myslí (ve škole,v zaměstnání)

-Je užitečný druhým lidem

-Má lepší budoucnost

 

Drogy se dělí na:

 

-->Tlumící látky

-->Těkavé látky

-->Halucinogeny

-->Opiáty

-->Stimulační

-->Canabis

 

 

TLUMÍCÍ LÁTKY

-->Diazepam

-->Rohypnol

-->Radepur

-->Fenobarbital

-->Sekonal

-->Meprobamat

 

-Jsou to tablety,závislost je střední aý vyskoká,je potřeba zvyšování dávek.

-Způsob použití:ústně,často v kombinaci s alkoholem.

-Možné účinky:celkový útlum,opilecké chování,dezorentace.

-Projevy předávkování:povrchní dýchání,lepkavá kůže,rozšířené zornice,slabý a rychlý pulz,kóma.

-Abstinenční příznaky:úzkost,nespavost,třes,křeče,epileptycké záchvaty.

 

Těkavé látky

-->Toulen

-->Aceton

-->Nitroředidlo

 

-Je to čirá tekutina s výrazným zápachem.

-Způsob použití:inhalací,ve spreji

-Možné účinky:otupění,polospánek,psychycký útlum,poruchy vnímání

-Projevi předávkování:Poškození-jater,dýchacích cest,mozkových tkání -možné úmrtí-

-Abtinenční příznaky:předrážděnost,deprese,nespavost

 

Halucinogeny

-->LSD(tryp):je to prášek,různobarevné tablety,tinktura,

-Doba účinku:2-8 hodin

 

-->Psylocibin(lysohlávka,houbička):jsou to sušené hlavičky,vývar,výluh.

-Doba účinku:2-4 hodiny

 

-->Meskalin:jsou to sušené hlavičky,vývar,výluh,nálev,prášek

-Doba účinku:2-6 hodin

 

-všechny halucinogení drogy mají střední zavislost,není potřeba zvyšování dávek.

-Zbůsob použití:ústně

-Možné účninky:přeludy,halucinace,

-Projevy předávkování:psychózy,aebevraždy -možné úmrtí-

-Abstinenční příznaky:působení nevypočitatelné

 

Opiáty

-->Heroin(herák,háčko):je to prášk od bílé po hnědou barvu.

-Doba účinku:3-6 hodin

-Způsob použití:injekčně,šňupánim,kouřením,inhalacemi

 

-->Morfin:je to ampule.

-Doba účinku:3-6 hodin

-Způsob použití:ústně,injekčně,kouřením

 

-->Codein(káčko):je to tableta,roztok.

-Doba účinku:3-6 hodin

-Způsob použití:ústně,injekčně

 

-->Braun:j to hnědá tekutina.

-Doba účinku:3-6 hodin

-Způsob použití:injekčně

 

-->Opium:je to hnědá hmota.

-Doba účinku:3-6 hodin

-Způsob použití:ústně,kouřením

 

-->Metadon:je prášek,roztok.

-Doba účinku:12-24 hodin

-Způsob použití:injekčně,kouřením

Všechny opiáty mají:

-Vysokou závyslost,a potřebují zvyšování dávky.

-Možné účinky:eurofie,zklidnení,nevolnost,útlum dýchání,zúžené zornice,tělesný útlum,pocit lhostejnosti vůči problémům

-Projevy předávkování:pomalé,povrchní dýchání,lebkavá kůže,křeče,kóma,zástava dechu a krevního oběhu -možné úmrtí-

-Abstinenční příznaky:vodnaté oči,zívání,ztráta chuti k jídlu,podrážděnost,třes,penika,nevolnost,zimnice,pocení,bolesti svalů a kloubů,průjem

 

Stimulační

-->Pervitin(perník.péčko):je hnědý a bílý prášek,roztok.

-Způsob použití:ústně,šňupánim,injekčně

-Doba účinku:2-8 hodin

 

-->Kokain:je bílý prášek,různobarevné talety.

-Způsob použití: šňupáni,kouření,,injekčně

-Doba účinku:1-2 dohiny

 

-->Mdma ,,Ecstasy“ MDA(extáze):jsou barevné tablety s ražbou.

-Způsob použití:ústně

-Doba účinku:2-4 hodiny

 

U všech stimulačních drog je:
-Možné účinky:rozšířené zornic,pokles soustředěnosti,euforie,ztráta chuti k jídlu,pocit zvýšené fyzické a psychycké schopnosti,nespavost,schopnost vcítit se do druhého,

-Projevy předávkování:pokles tělesné teploty,křeče,psychóza -možné úmrtí-

-Abstinenční příznaky:dlouhý spánek,podrážděnost,deprese,neklid,nervozita

 

Canabis

-->Marihuana:jsou sušené listy,květové palice

-->Hašiš:je světle až tmavě hnědá plastová hmota

 

-Způsob použití:ústně

-Možné účinky:zmatené chování,uvolnění zábran,zvýraznění chuti k jídlu,snížená schopnost soustředění

-Potřeba zvýšení dávek:spíše ne

-Závislost:střední

-Projevy předávkování:únava,možná psychóza,krátkodobé selhání paměti,nevolnost

-Abstinenšní příznaky:výrazná nespavost,zvýšená aktivita,nervozita,ztráta chuti k jídlu

 

Cigarety a alkohol:odě veci jsou dnes bohužel všude v dosahu I pro nezletilou mladež.

 

KOUŘENÍ:

-Vykouřením jedné cigarety vzniknou přibližně dva litry kouře.

-tento kouř obsahuje přibližně čtyri tisíce chemických látek,většinou v podobě drobounkých lepkavých částeček dehtu.Některé z těchto látek jsou velmi jědovaté asi 200).Některé jsou radioaktivní.O dalších je známo že způsobují rakovinu asi (50).

Mezi škodliviny obsažené v cigaretovém kouři patří:

 

*Arsenik=prudký jed užívaný známími traviči

*Kianovodík(v USA používaný při popravách zločinců)

*Aceton=odstraňovač laku na nehty

*Tetrachlor(používaný při chemickém čistění oděvů

*Polonimum=radioaktivní odpad

*Čpavek(obsažený v úklidových prostředcích

*DDT,nokotin=přípravky na hubení hmyzu

*Kyselina octvová(ocet)

*Formaldehyd(používaný ke koncentraci mrtvol v pitvě)

*Benzen=výfukové plyny

*metan=bioplyn

 

Alkohol

 

 

Účinky dlouhodobého užívání alkoholu:

Odumírání mozkových buněk

Podrážděnost

Riziko mozkové mrtvice

Zrychlené stárnutí pleti(zvlášť u dívek)

Vyskoký tlak

Zvýšené ryziko žaludečních vředů

Zvýšené ryziko rakoviny trávicích cest žaludku a tlustého střeva

Ryziko infarktu

Cévní choroby

Circhóza jater(tvrdnutí jater)

U dívek poškozeníplodu v těhotenství

U mužů impotence

Snížená imunita

 

STÁDIA OPILOSTI

 

1 .V počátcích alkoholického opojení (první stadium opilosti) vzniká u člověka stav spokojeného a sdílného rozpoložení mysli. Obvykle se to projevuje i navenek veselým výrazem obličeje, živou mimikou, výřečností a smíchem. Člověk je rozpustilý, snadno a rád uzavírá přátelství, dostavuje se u něho zvýšený pocit sebevědomí, dojem, že by snadno překonal všechny životní těžkosti. A právě tento stav, v němž se lidé cítí znamenitými a schopnými, je často nejsilnějším popudem, že člověk sahá po alkoholu a považuje alkohol za útěchu ve štěstí i neštěstí.

2.V dalším průběhu opilosti (druhé stadium opilosti) se pijící člověk stává nekritickým, netaktním, začíná křičet, zpívat, nedbá o své okoslí. Jeho chování a jednání je impulsivní, nepromyšlené. Takoví lidé již postrádají schopnost naslouchat druhým, neumějí kontrolovat svou řeč, jejich obličej rudne, tep stoupá nad 100 tepů za minutu. Pohyby jsou neuspořádané, opilý snadno porazí sklenici, má závratě, při chůzi vrávorá, vidí dvojitě.


3.Při těžké akutní otravě alkoholem (třetí stadium opilosti) se dostavuje již únava, spavost, často zvracení. Obličej ztrácí svoji červeň a bledne. Při velkých dávkách alkoholu se opilost podobá narkóze: dochází k úplnému bezvědomí, necitlivosti, mimovolnému močení a pokálení. Svalstvo je uvolněné, tep měkký, dýchání pomalé, zornice normální nebo rozšířené, na světlo nereagují. Někdy je člověk zmatený, blouzní, zmítá s sebou a tropí povyk. V těžkých případech a při nedostatečné pomoci může zemřít i následkem ochrnutí tzv. dýchacího centra v prodloužené míše.